GEMMA I JORDI (SENSA'T TERÀPIES)

Marc Subias

 

SENSA'T neix de la il.lusió i la inquietut  d’oferir un espai de salut on les persones puguin retrobar el seu equilibri intern amb l’ajuda de diferents teràpies naturals, sempre des d’una mirada holística. 

Som la Gemma Cumplido i en Jordi Amer, Naturòpatas i Kinesiòlegs. T’escoltarem, t’acompanyarem i et donarem eines per portar una vida més plena i saludable.

Perquè enmalaltim?

L’arrel dels símptomes físics ve donada per diverses causes com poden ser: emocions retingudes, patrons de conducta repetitius i tòxics, desequilibri de la  flora intestinal, carències nutricionals, intoleràncies alimentàries, abús de medicaments i antibiòtics, metalls pesats, geopaties, contaminació...

El nostre organisme poseeix  capacitat d’autoregulació constant i per tant està preparat per adaptar-se als canvis de l’ambient intern i extern, però els hàbits poc saludables i el cúmul de tantes substàncies nocives provoca un desequilibri energètic que, amb el pas del temps, pot acabar derivant en forma de malaltia.

Quines solucions podem aportar?

- Neteja física de l’organisme: depuració orgànica, millora d’hàbits alimenticis, evitar intoleràncies i d’altres substàncies tòxiques, complementació nutricional.

- Millorar la gestió emocional: prendre consciència de les emocions retingudes per deixar que aflorin, reconèixer la causa, aprendre’ns a estimar, permetre’ns expresar-nos lliurement.

- Reequilibrar el camp energètic: Reiki, teràpia amb minerals, auriculoteràpia, cromoteràpia.

Per a saber que es necessita utilitzem la kinesiologia holística.

 

La Kinesiologia holística és una teràpia natural que evalúa la resposta muscular de l’organisme a partir d’estímuls concrets que ens permeten saber què és el que el  debilita i què fer per reforçar-lo, utilitzant les tècniques oportunes. No ens quedem amb els síntomes, anem a l’origen del conflicte per reparar-lo d’arrel.

 

- Patologies osteoarticulars: artritis, artrosis…

- Sistema digestiu: Refluxe, inflor, digestions pesades, candidiasi, bacteries, colon irritable, Crohn, Colitis, intoleràncies alimentàries…

- Afeccions cutànies: Acné, psoriasi, èczemes…

- Dolors musculars

- Sistema nerviós: Ansietat, estrés, depressió, insomni…

- Infeccions d’orina, candidiasi genital.

- Colesterol, mala circulació, neteja linfàtica i eliminació de toxines.

- Disfuncions de les tiroides.

- Reforç sistema inmunitari (refredat, grip, al.lèrgia, cansament crònic…). 

- Geopaties i metalls pesats.

 

ALTRES TERÀPIES

 

-Reflexologia podal energètica: Resol problemes corporals i conflictes de l’ànima.

-Flors de Bach testades amb Kinesiologia: Coneix les emocions ocultes i les equilibra.

“Sentir el cos és essencial per reconèixer el curs del propi camí”


POTS TROBAR-NOS A:

c/. Felip II 69, 2-1, La Sagrera  - Barcelona. / Telf. 670443186 / reflexologiasubias@gmail.com